Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove, družstvo